onsdag, januar 11, 2017

Vis manns tale om fremmedfrykten

I dag håper jeg riktig mange leser Vårt Land. Avisen gjengir nemlig et stort intervju med den jødiske filosofen og sosiologen Zygmunt Bauman (bildet), som døde mandag denne uken, 91 år gammel. Intervjuet er gjort av danske Kristeligt Dagblad.

Dette er til å bli klok av!

Bauman som er kjent som en av de fremste sosiologene i vår tid snakker om fremmedfrykten i Europa, og vet hva han snakker om. Som jøde har han vært på flukt flere ganger. Det er en ting jeg har merket meg i det gode intervjuet, som jeg synes gir en god forklaring på de sterke reaksjonene som kom i flere europeiske byer når flyktningstrømmen kom skyllende inn over oss. Jeg siterer Bauman:

"Etter finanskrisen i 2008 har vi den første generasjonen etter krigen som er redde for at de ikke vil være i stand til å skape seg den samme posisjon i samfunnet som sine foreldre. Da er fremtidstroen og optimismen avløst av frykt og usikkerhet, og da føles det som alt er under forandring."

En slik analyse gir mening. Tidligere i intervjuet kan vi lese følgende:

"Zygmunt Bauman er ikke minst kjent for sitt begrep om 'flytende modernitet'. Det er hans beskrivelse av den verden vi lever i nå. Det er en verden som for Bauman kjennetegnes av at tidligere tiders faste strukturer som det livslange ansettelsesforhold, boligen og ekteskapet ikke lenger er sikre størrelser i livet. Det er snarere en verden hvor både en selv, jobben og partneren er blitt utbyttbare."

Tro om ikke noe av dette er forklaringen på den fremmedfrykten selv mange kristne føler på i vår tid.

Ta deg tid til å lese denne intervjuet i Vårt Land i dag.

Billedtekst: Den verdenskjente sosiologen og filosofen Zygmunt Bauman døde mandag 91 år gammel. Foto: El Pais.

Ingen kommentarer: