mandag, januar 16, 2017

Bevar freden

Abba Poimen sa: Abba Moses stilte et spørsmål til abba Sakarja når han lå for døden: 'Abba er det viktig for oss å bevare freden?' Og Sakarja sa til ham: 'Ja, min sønn, bevar freden.'

Når døden så kom på besøk, satt abba Isodor ved siden av ham, og abba Moses så opp mot himmelen og sa: 'Fryd deg og vær glad, å min sønn Sakarja, for himmelens porter er åpnet.'

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Billedtekst: Det vakre bildet er malt av Lori Fredricks, en ung kvinnelig amerikansk kunstner bosatt i Kairo. Munken som er avbildet har tilholdssted i Hl.Antonios klosteret ved Rødehavet. Vi ber hver uke for munkene der i Kristi himmelfartskapellet.

Ingen kommentarer: