tirsdag, januar 17, 2017

Mange reaksjoner på bloggartikkel om manipulerende bønn

Det har vært mange reaksjoner på bloggartikkelen om 'manipulerende bønner', som ble publisert i går. De aller fleste gode og mange av de som har reagert forteller om hvordan de selv har vært utsatt for et slikt misbruk av bønnen. Takk til alle dere som har skrevet til meg, eller lagt igjen kommentarer på Facebook.

Nå kommer denne bloggartikkelen som kronikk i Dagen i neste uke. Da med en noe lengre tekst, hvor jeg har gitt flere eksempler på hvordan dette fungerer i enkelte sammenhenger. I kronikken kommer jeg inn på hvilken rolle selvutnevnte profeter spiller ved å forsterke følelsen av disse menneskenes følelse av å ikke bli sett. Jeg skal gi beskjed om når Dagen trykker kronikken.

Jeg håper bloggartikkelen og kronikken i Dagen kan føre til at flere menigheter tar dette opp som et eget tema i et menighetsmøte eller gudstjeneste eller i møte med menighetsledelsen. Jeg kommer gjerne på besøk for å snakke om dette om det er noen som ønsker det. Det er bare å ta kontakt via: bjornolav58@gmail.com

Ingen kommentarer: