lørdag, januar 28, 2017

Vårt kall

"Det skjer så mange forferdelige ting hver eneste dag at vi begynner å lure på om det lille vi kan gjøre har noen betydning. Når mennesker sulter bare noen hundre mil unna oss, når krigen raser mange steder, når det finnes mengder av mennesker som er hjemløse i byene, virker det vi gjør ganske så betydningsløst. Slike funderinger kan lamslå eller trykke oss ned.

Da er ordet kall viktig. Vi er ikke kalt til å redde verden, løse alle problemer og hjelpe alle mennesker. Men hver og en av oss har et unikt kall, i familien, på arbeidsplassen, i verden.

Vi må hele tiden be Gud hjelpe oss til å se klart hva som er vårt kall og gi oss kraft til at vi trofast kan følge kallet. Da oppdager vi at det å være tro i det lille er den beste legedommen for vår tids sår."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: