fredag, januar 27, 2017

Håp finnes det uansett

Finnes det noe verre for et menneske på denne siden av evigheten enn at det fratas håpet? Jeg tror ikke det. Når det ikke finnes noe håp, da er det mørkt. Veldig mørkt.

Jeg kom til å tenke på noen ord av kopternes tidligere pave, Shenouda III (bildet). Ved en anledning sa han:

"I livet med Gud er det ingen ting som er umulig. Det finnes håp uansett synd, uansett prøvelser, hvor vanskelig det enn måtte være!"

Dette vil jeg være med å løfte frem! Mitt kall er å inngi håp! Ikke frata mennesker håpet.

Til den kristne forsamlingen i Roma, skriver apostelen Paulus:

"Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft." (Rom 15,13)

Håp er altså et av Guds navn! Tenk det!

Og legg merke til at glede og fred og håp hører sammen.

David vitner slik: "Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham. Bare han er mitt fjell og min frelse; han er min borg, jeg skal ikke rokkes." (Salme 62,2-3)

Og det er bare det håp jeg har i Gud som kan få meg til å være stille.

Ingen kommentarer: