torsdag, juli 09, 2015

Å være alene med Gud og bønnen som tillit

'Tid brukt alene fører ikke til at jeg fjerner meg fra andre; det hjelper meg til å elske andre med ømhet, realisme og med oppmerksomhet.

Jeg må skille mellom den falske ensomheten som handler om å skygge unna andre for å være alene med sin egoisme, tristhet eller en kvestet følsomhet, og den sanne ensomheten som er fellesskap med Gud og andre'.

'Bønn er en holdning av tillit til Far, en søken etter Hans vilje, en søken etter å bli et nærvær av kjærlighet til brødre og søstre. 

Hver av oss må vite hvordan vi skal hvile og slappe av i stillhet og kontemplasjon, hjerte til hjerte med Gud'.

Jean Vanier i boken 'Community and Growth', side 189. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: