onsdag, juli 15, 2015

Åndens vind blåser

'Alle de helliges visjoner er blitt gitt dem under bønn, den tiden hver enkelt av dem talte til Gud.

For det er i bønn det skjer: når mennesket ber og bønnfaller Gud og taler til Ham; når det bestreber seg på å samle alle sine tanker og impulser, åpner seg for Gud alene og lar sitt hjerte fylles av Ham.

Da fatter mennesket det ufattelige. For her blåser Den Hellige Ånd etter hver enkelts evne til å ta imot. Ånden får næring ved menneskets bønn og blåser i ham til han når det høyeste stadium av oppmerksomhet, da selve bønnen opphører og sjelen, overveldet og henført, fylles av kjærlighet så den glemmer sin bønn og dets innhold. Den befinner seg ikke lenger i verden'.

Isak Syrer - 600 tallet.

Ingen kommentarer: