søndag, juli 12, 2015

Dette er virkningene av en sann vekkelse

Mange av oss ber om det, men få har opplevd en virkelig vekkelse. Vet vi egentlig hva vi ber om?

Jeg har gjort et forsøk på å oversette en tekst fra 1742, som forklarer hva som finner sted i en vekkelse. Jeg valgte til slutt å gi teksten en mer moderne språkdrakt, da enkelte av ordene ikke lot seg oversette til et mer forståelig norsk:

'Den dagen vi opplever virkningene av Den Hellige Ånd, så vil det bringe med seg mange sjeldne og rike velsignelser, slike som: en oppdagelse av Befrierens herlighet, overbevisning om syndens ondskap og heslighet, seirene, triumfene og belønningene Kristus bringer med seg til sine venner og etterfølgere. Da vil evangeliets lys skinne klart, den frelsende kunnskapen vil øke, uvitenhet og feiltagelser forsvinne, nådens rikdom vil blottlegges, og Satan vil bli bundet. Tjenestegavene bli levende, overmodige og trygge syndere vil vekkes opp, døde sjeler vil våkne til liv, harde hjerter vil smelte, sterke lyster vil dempes, og mange sønner og døtre vil bli gjenfødt.

En slik dag vil lege splittelser, tette igjen sprekker, gjøre oss alle til ett hjerte og ett sinn, og bringe himmelen ned til jorden. Den vil gi oppreisning for misnøye, fjerne våre klager og forene oss med Kristi fordrevne flokk. Den vil forene sann tro og hellige personer, selvgode til å falle i unåde, og synd for skamfulle til å skjule seg.

Da vil søndagen og nattverden igjen bli som himmeldager. Bønn og tilbedelse, åndelig samtale, samtaler med Kristus og forløsende kjærlighet, vil bli vår aller største glede.

Når det er slik, la oss da be om en tid som denne'.

(John Willison: The Balm of Gilead, 1742. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen 2015)

Ingen kommentarer: