søndag, juli 26, 2015

Nå finnes det 10.000 artikler på bloggen

Denne helgen passerer bloggen en aldri så liten milepæl: siden oppstarten i 2006 har jeg skrevet og publisert 10.000 artikler. Besøkstallene er også stigende og nærmer seg snart to millioner. Et sted mellom 20.000-25.000 er innom bloggen iløpet av en måned.

Artiklene spenner vidt: fra nyhetsrelaterte artikler til oppbyggelse og kommentarer til aktuelle hendelser i tiden. Tilbakemeldingene er mange og gode, men noen få sinte og frustrerte kommentarer får jeg også. De siste kommer gjerne fra lesere som tror at alt som publiseres her er mine egne meninger. De klarer ikke å skille en nyhetssak fra en kommentar, og tolker meg dit hen at jeg står for alt det jeg skriver om. Det gjør jeg ikke. Jeg får stadigvekk eposter fra en som har tiltatt seg rollen av å være dommer over andres meninger, eller teologisk ståsted og ber meg om å omvende meg når jeg skriver om noe som ikke er innenfor hans teologiske komfortsone. Det synes som om han vet hvem som kommer til himmelen, eller ikke.

Men det hører med til unntakene: det store flertallet uttrykker glede over at jeg skriver om saker som ikke bare angår det teologiske synet jeg selv eller de representerer, men også kan dele nyheter med bloggens lesere fra hele kristenheten.

Jeg er veldig takknemlig for den store kontaktflaten jeg har, noe som gjør at jeg får tilgang på unikt kildemateriale, og dermed kan presentere nyheter og bakgrunnsartikler som ingen andre gjør.

Det gjelder ikke minst forfulgte kristne og nyheter fra den store internasjonale bønnebevegelsen, og fra ortodokse, katolske og koptiske kilder.  Jeg fryder meg over det Gud gjør i mange land, i mange sammenhenger, og er glad for at Gud er mye, mye større enn den kirkefamilien jeg selv tilhører! Han har sine barn alle steder!

Så lenge jeg har helse vil jeg fortsette å skrive. I år holder jeg også på med tre bokmanus. Et av dem er snart ferdig for publisering.

Takk til alle dere som ber for meg. Be gjerne for bloggen også. Det er viktig å nå ut med de gode nyhetene om Guds rike.

Ingen kommentarer: