tirsdag, juli 21, 2015

Ukjente helter fra Den ortodokse kirke som reddet jøder under 2.verdenskrig, del 1

I en serie artikler skal vi se nærmere på noe som sannsynligvis er en helt ukjent del av historien om jødene under 2.verdenskrig. I hvert fall her i Norge.

Det handler om ortodokse kristne som reddet jøder fra tilintetgjørelsen i nazistenes konsentrasjonsleire, og fra å bli drept av nazistiske stormtropper som var på leting etter jøder. De gjorde det med stor fare for sitt eget liv. Vi har lenge kjent til protestantiske kristne, og katolikker som har utført slike heltedåder, men at ortodokse kristne også deltok i dette arbeidet, har ikke fått så stor oppmerksomhet.

En av dem var Chiune Sugihara (bildet) (1900-1986), en japansk diplomat som gjennom sin første kone hadde fått kontakt med Den russisk-ortodokse kirke, og blitt en troende. Til tross for at han forlot sin kone, holdt han fast ved den ortodokse troen og klarte å lede sin andre kone, Yukiko, til tro på Jesus.

Sammen med Yukiko arbeidet han utrettelig med å skrive ut pass fra kontoret sitt i ambassaden i Litauen, til mange polske jøder, slik at de kunne forlate regionen og unnslippe nazistenes dødsleire.

Når han ble spurt av en om hva som var motivet hans for å drive med denne virksomheten, svarte han:

'På grunn av min tro på Gud'.

Etter krigens slutt fratrådte han sin stilling, men skulle senere bli oppdaget i Russland, av en av jødene som han hadde reddet.

I 1985 fikk han den høyeste utmerkelsen en ikke-jøde kan få fra den israelske staten, for heroisk innsats under 2.verdenskrig, med å redde jøder fra folkemordet: Han ble erklært som 'rettferdig blant nasjonene'. Det skjedde et år før han døde. Han var da så skrøpelig til helse at hans sønn måtte motta prisen på vegne av sin far.

Årsaken til at Chiune Sugihara engasjerte seg så sterkt for å redde jødene fra nazistene, var faktisk hans kone, Yukiko. Hun hadde nemlig lest Klagesangene i Bibelen, og overbevist si mann om at de måtte gjøre det som sto i deres makt for å redde så mange jøder som mulig.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: