onsdag, juli 15, 2015

Komplottet mot Israels eksistens

De har stått på samme balkong disse to, og begge er blitt drevet av det samme jødehatet.

Til venstre: Adolf Hitler. Til høyre: Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

Sted: Hotel Imperial, Wien.

Eieren av hotellet var en jøde som ble drept i konsentrasjonsleiren Theresienstadt i 1942. Han het Samuel Schallinger, og ble tvunget til å selge hotellet i 1938. Hitler arbeidet her som ungdom.

Hotel Imperial spilte en betydningsfull rolle som politisk forhandlingssted i det som ledet til Holocaust. I disse dager har hotellet spilt en avgjørende rolle i forhandlingene med Iran - forhandlinger som kan føre til en ny katastrofe for Israel.

Og verden vil bedras.

Iran jubler. De kvelende sanksjonene mot landet fjernes. Vesten som undertegnet avtalen med Iran er strålende fornøyd med at de har hindret Iran fra å utvikle atomvåpen. Og forstår ikke at de er blitt grundig lurt. Avtalen hindrer nemlig ikke Iran fra å bli en atommakt.

Benjamin Netanyahu, som kan sin Bibel, kjenner selvsagt til profetiene fra Esekiel 38 og 39 som beskriver Gog som angriper Israel i endens tid, hvor en av de landene som skal angripe Israel er Iran.

Iran anerkjenner ikke staten Israel. De vil jødenes tilintetgjørelse.

Og USA på sin side ofrer til og med en egen statsborger: pastor Saeed Abedini, som sitter fengslet i Tehran. De brukte ikke engang denne anledningen til å presse iranske myndigheter for å få satt ham fri. Han ble ofret på alteret for at president Obama skulle få igjennom denne avtalen med Iran.

For jødene er verden blitt enda farligere og enda mer utrygg. Det verste er at verdens herskere har vært med på dette, og har falt Israel i ryggen enda en gang. Det er ikke blitt noe mindre behov for å be for Israel etter dette.

Ingen kommentarer: