onsdag, juli 01, 2015

Et overraskende profetisk ord om Amerika akkurat nå, del 1

Det du er i ferd med å lese er en ganske annerledes reaksjon på nyheten om at Høyesterett i Amerika har grunnlovsfestet likekjønnede 'ekteskap', enn det som har fremkommet blant bibeltroende som jeg har lest.

Jeg både tror og ber om at det du nå skal lese vil både glede, inspirere og utfordre deg som det har gjort med meg når jeg leste dette.

Det er skrevet av Jeremiah Johnson, eldste i menigheten han tilhører, og grunnlegger av The Father Ministry i Lakeland, USA, og kjent som en profetisk røst i samtiden:

"I det nyheten spredte seg om Høyesteretts avgjørelse (5 mot 4) om å legalisere homoseksuelle 'ekteskap' i Amerika uken som har gått, ble hjertet mitt fylt av en uvanlig mix av håp og krise i det jeg bøyde mine knær for Herren.

Umiddelbart begynte jeg å søke Far for å få Hans perspektiv på det som hadde skjedd og jeg tror Han sa til meg: 'I det naturlige har Høyesterett nettopp legalisert homoseksuelle 'ekteskap' i Amerika, men lite visste de at de samtidig sørget for oppvåkning av Min Bruds Ånd. For vit at nå er tiden inne for en innvendig snuoperasjon, det er en tid for omvendelse og faste for Mitt folk. Har ikke deres latskap og blindhet når det gjelder dette som har med seksuell umoral i deres midte ikke gitt den homoseksuelle agendaen dens sanne kraft? Amerika har nå legalisert homoseksuell umoral fordi den amerikanske kirken har legalisert hetroseksuell umoral først'.

Umiddelbart mottok jeg et mektig syn hvor jeg så forbedere kom sammen fra hele Amerika som et gjensvar på det som nå var skjedd. De samlet seg for å be, men det de ba om æret ikke Far. Jeg lyttet veldig nøye til det de ropte ut: 'Far, vi omvender oss fra Amerikas synder, og vi ber om at du vender de homofiles hjerter tilbake til Deg. Far, bring rettferdighet til disse menneskene'.

I de jeg lyttet til disse kontinuerlige bønnene, sa Far til meg: 'Vet du hva som er galt med disse bønnene, Jeremiah? Alle sammen fokuserer på at Amerika er kalt til å omvende seg mens Jeg har kalt Min Brud til å vende om! Du må fortelle forbederne at de må endre fokus - fra Amerika til Min Brud. Deres selvrettferdige hjerter og blindhet for deres egen synd er en stank i mine nesebor. Det som nå hender i De forente stater er ikke Amerikas problem, det er den amerikanske kristenhetens problem.

Amerika er i krise, men den amerikanske kirken er i enda større krise. Vi har og vil fortsette å høste hva vi har sådd og den tausheten og toleransen når det gjelder avgjørende spørsmål har kommet for Guds trone og er synd.

Som Abraham Kuyper en gang sa: 'Når prinsipper som kjemper mot din djupeste overbevisning begynne å vinne frem, så er kampen blitt ditt kall, og fred er blitt synd, du må, til prisen av din kjæreste fred, stå klippefast i din overbevisning foran din venn og fiende, med hele troens brann'.

Jeg tror Gud Faderen forløser brennende og skinnende lamper i Amerika for å støte i basunen og vekke Kristi brud fra sin søvn:

'Han var lampen som brant og lyste, og for en tid var dere villige til å glede dere i hans lys'. (Joh 5,35)                                                                                              
Han bringer frem en brud som er verdig, her på jorden akkurat nå, og som vil gjøre seg selv rede ved frivillig å elske Hans Sønn, Jesus Kristus.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: