søndag, juli 05, 2015

Det finnes noe som man ikke kan lese seg til - men som må erfares gjennom levd liv

"Jeg bruker ofte begrepet 'alternativ ortodoksi', en frase jeg har hentet fra min franiskanske tradisjon", skriver Richard Rohr (bildet) i en nylig publisert artikkel.

"Dette handler om en understrekning av en livsstil fremfor det verbalt korrekte. Frans av Assisi ønsket at vi skulle gjøre evangeliet, å leve liv fylt av enkelhet, kjærlighet, glede og ikke-voldelige", skriver Rohr videre.

Han er opptatt av at vi lett kan lese oss til ting, og dermed tro at det vi leser er blitt en del av oss. Vi leser oss til de rette svarene, men vi lever ikke hva vi leser. Vi havner lett på 'den rette siden' av spørsmålene, og vi oppholder oss i en verden av ord - i stedet for å gjøre våre egne erfaringer.

Så skriver han noe som i utgangspunktet kan høres ut som en selvmotsigelse, men som slett ikke er det. Rohr skriver at 'kontemplative mennesker skjuler seg ikke bak ordene, men er i umiddelbar kontakt med virkeligheten, mennesker og hendelser - slik de er".

Man ville kanskje tro at kontemplative mennesker er verdensfjerne og kun opptatt av det indre livet, men slik er det jo ikke. Da har man misforstått hva kontemplasjon er: man betrakter, skuer, for så å omsette det man har sett i praktisk handling!

Det er godt å kunne lese, studere, grunne, meditere. Men det finnes også ting man ikke kan lese seg til, men som må erfares gjennom levd liv.

Ingen kommentarer: