torsdag, juli 23, 2015

Ukjente helter fra Den ortodokse kirke som reddet jøder under 2.verdenskrig, del 3

Her fortsetter serien om ukjente helter fra 2.verdenskrig, om ortodokse kristne som med stor fare for eget liv, reddet jøder fra tilintetgjørelsen.

Det var ikke bare prester og biskoper som ledet an i arbeidet med å redde jøder fra nazistene. Det gjorde også adelige. De hadde alle det til felles at de elsket Kristus, og det jødiske folket.

Prins Constantin Karadja (1889-1950), tjenestegjorde som diplomat i Romania under den nazistiske okkupasjonen. Alene sto han for organiseringen av en redningsaksjon som reddet mer enn 10.000 jøder fra å bli tatt av nazistene. Prins Karadja var en etterkommer av en aristokratisk bysantinsk familie med røtter fra Konstantinopel, og var en hengiven kristen. Han ble erklært 'rettferdig blant nasjonene', posthumt i 2005.

Prinsesse Helen av Hellas og Danmark (1896-1982) er en annen helt. Hun var gift med kong Carol II av Romania. Prinsesse Helen var viden kjent for sitt modige arbeid med å redde jødene fra nazistenes grep. Hun tok seg også av de jødene som var kommet til skade i forbindelse med krigen. For sitt uselviske og heltemodige arbeid ble også hun erklært 'rettferdig blant nasjonene'.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: