mandag, juli 20, 2015

Ukrainsk pastor: 'Mer enn noen gang trenger vi tro, mot og evnen til å ta ansvar'

11. juli arrangerte 'Foreningen for åndelig fornyelse' et seminar i Ukraina med tittelen: 'Kirken og dens politiske posisjon i en krisetid'.

Seminaret ble holdt i lokalene til Det evangeliske seminaret' i Kiev. Mer enn 60 eksperter i teologi og sosiologi deltok, sammen med en rekke pastorer fra frikirkelige menigheter. De samtalte om hvordan menighetene skal møte de politiske og sosiale utfordringene den ukrainske nasjonen nå står overfor.

I ekspertpanelet satt Anatolij Kalyuzhny, som er pastor for menigheten Nytt Liv i Kiev, en menighet som driver et omfattende arbeid blant de fattigste av de fattige og blant funksjonshemmede, og Sergeij Timchenko, som er president for en forskningssenter i Ukraina. De deltok sammen med Michael Cherenkov, som er visepresident for Senteret for Strategi og Utdannelse, Fedor Raychinets, som er leder for Det evangeliske senterets avdeling for teologi og Denis Kondykukov, som er dekanus for akademiske studier.

De samtalte om behovet for en 'politisk teologi' i Ukraina, og at kirken må ta i bruk hele Bibelen for å forme denne teologien. Kirken kan ikke være politisk nøytral i situasjoner lik den krisen som nå har rammet det ukrainske samfunnet.

'Vi er utenfor komfortsonen vår, så det er nå, mer enn noen gang, som vi trenger tro, mot og evnen til å ta ansvar,' sa pastor Anatolij Kalyuzhny blant annet.

Det fremkommer ikke av artikkelen jeg har oversatt om det deltok mennoniter i samtalen. Ukraina har nemlig en stor arv å forvalte fra de såkalte fredskirkene. Anabaptister rømte fra forfølgelsene i Europa til Ukraina, hvor de fikk lov å slå seg ned med spesiell tillatelse fra keiserinne Katharina. Fremdeles finnes det mennoniter i Russland, og disse ville kunne bidra med mye god teologi rundt forståelsen av menigheten og samfunnet sett i lys av Bergprekenen.

La oss huske på å be for teologene og menighetslederne i Ukraina som står overfor store utfordringer i en tid som denne.

Ingen kommentarer: