fredag, juli 31, 2015

Canadisk pastor fengslet i Nord-Korea 'innrømmer at han hadde i intensjon å styrte Kim Jong-un'

De despotiske myndighetene i Nord-Korea viser nok en gang hvor absurd de opptrer. Hvordan kan en militærmakt av dimensjoner påstå at en ubevæpnet, fredsommelig nødhjelpsarbeider hadde i intensjon å styrte det nord-koreanske regimet?

Jeg har omtalt denne saken tidligere her på bloggen, men i dag har VG Nett aktualisert den, ved å omtale den i en stor oppslått artikkel.

Det dreier seg om den presbyterianske pastoren, Hyeon Lim Hyeon-soo (bildet), fra Canada, som har besøkt Nord-Korea over 100 ganger i forbindelse med et nødhjelpsarbeid han driver. I følge VG Nett skal han nå ha 'innrømmet' det Nord-Korea omtaler som 'undergravende virksomhet og aktiviteter i et ondskapsfullt forsøk på å bygge en religiøs stat'.

Hva er det pastor Hyeon Soo Lim har gjort?

1. Han har delt ut sekker med mat hvor det på sekken har stått et bibelvers og pastor Lims adresse. Dette tolker nord-koreanske myndigheter dit hen at hovedgrunnen til dette 'var å fjerne lojaliteten som det nord-koreanske folket har til sine myndigheter'.

2. Ved en anledning har han uttalt at han 'skal knuse Nord-Korea med Guds kjærlighet'!

Til nord-koreanske myndigheter skal nå pastor Lim ha sagt at han 'beklager djupt, djupt av hele mitt hjerte dette ubeskrivelige forræderiet'.

Det er ikke vanskelig å forstå at disse innrømmelsene kommer etter press fra de nord-koreanske myndighetene. La oss huske ham, hans familie og deres menighet i våre forbønner.                                

Ingen kommentarer: