torsdag, juli 02, 2015

Et overraskende profetisk ord om Amerika akkurat nå, del 2

Her følger andre og siste del av de profetiske ordene til Jeremiah Johnson. Første del ble publisert i går:

'I Åp 3, sier Jesus følgende til menigheten i Sardes: "... du har navn av å leve, men du er død". Det er det samme budskapet: den amerikanske kirken har alle tegn på å være i vigør, alle programmer kjent av mennesker, hvert selv-hjelp-seminar, men den er åndelig død. Bruden må vekkes og kalles tilbake til sin første kjærlighet.

Jeg vil oppmuntre forbedere og ledere tvers over hele Amerika til å ta bjelken ut av våre egne øyne før vi begynner å dømme homofile og den livsstilen de har valgt (Matt 7,5). Selv om jeg tror at disse personene velger åpenbart å synde og vil bli dømt av Gud for sine handlinger (Rom 14,12), har vi en plikt vi som tror på Jesus Kristus å granske våre egne liv og samfunn og be Ånden granske vårt indre før vi begynner å stille andre til ansvar (Salme 51,6)

Jeg setter mitt håp til Jesus Kristus og til Hans lengsel etter å kalle sin Brud til omvendelse og faste i denne time. Det finnes ikke noe annet håp for menigheten i Amerika. Vi må ikke glemme den religiøse fariseers hjerte som ropte ut: "Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker" (Luk 18,11). Måtte vi omvende oss til Far for våre synder som Kristi brud og forkynne hellighet og renhet til de som kaller dem selv Jesus-troende og for våre selvrettferdige holdninger mot de som er i behov av Hans barmhjertighet og nåde.

Jeg erkjenner fullt ut at den krisen vi nå opplever bare vil øke i dagene som ligger foran oss hvis ikke Kristi brud vender tilbake til Herren Jesus og omvender seg fra sin synd. La oss viselig velge den vei vi skal vandre. Skal vi sette vårt håp til Ham og invitasjonen til å granske vårt eget hjerte som Brud eller skal vi ønske velkommen en kontinuerlig krise ved å bli ett med det amerikanske problem, som først og fremst er den amerikanske menighetens problem?

Husk: en reformasjon begynner aldri i samfunnet men i menigheten.'

Ingen kommentarer: