fredag, juli 24, 2015

Hvorfor jeg bærer et kors rundt halsen

Artikkelen du er i ferd med å lese, og som jeg har oversatt, er skrevet av 74 år gamle Johann Christoph Arnold (bildet), og nåværende hovedleder for den anbaptistiske Bruderhof-bevegelsen. Jeg har holdt kontakt med Bruderhof siden begynnelsen på 1970, og disse folkene har betydd mye for meg. Johann Christoph Arnold, som har skrevet en rekke bøker, måtte flykte på grunn av sin tro, sammen med sine foreldre fra Nazi-Tyskland til Paraguay, og har senere bosatt seg i en anabaptistisk kommunitet i USA. Han har et stort hjerte for de utslåtte, de fattige og lidende:

Ganske nylig bestemte jeg meg for å bære et lite kors rundt halsen min hver dag. Dette er noe jeg slett ikke ville tenkt at jeg skulle gjøre noen gang, men i det jeg er vitne til at samfunnet ødelegger seg selv fordi man ikke lenger bryr seg om evangeliet, har jeg følt meg overbevist om at dette er noe jeg bør gjøre. Hver gang jeg ser på korset, minner det meg om Jesus. Det ansporer meg til handling, til økt innsats for menneskeheten og for landet jeg bor i. Det øker også min lengsel etter at også andre mennesker finner mot til å bære et kors, drevet av en enkel kjærlighet til Jesus.

Korset minner meg om at jeg trenger å be mer, spesielt for nasjonen vår, at vi må vende oss bort fra våre avguder og vende tilbake til Gud. La oss også be om vanlig fornuft, slik at våre ledere blir påminnet hva det var som drev våre forfedre til å forlate Europa og forfølgelsene der. Landet vårt vil bare bli et betydningsfullt land om vi setter vår lit til Gud, og ikke til oss selv. Bønn er den sterkeste kraften vi har, la oss ikke neglisjere den.

Hvis flere mennesker ville bære korset og representere Den Ene som ble korsfestet på det, vil mye mer håp bli brakt til de syke, de gamle, til alle de som desperat søker etter kjærlighet og tilfredsstillelse, ikke minst i ekteskapet og familielivet. Når vi har Jesus og Hans Ånd med oss hver dag, så vil vi oppdage at det er noe som er galt og noe som er rett, spesielt i forhold til ekteskap og seksualitet. For vår Gud er ordens Gud. Først skapte Han mannen, så kvinnen - og ba dem være fruktbare og forøkende. Så sa Han at alt var såre godt. La oss ikke forsøke å endre dette, for som Paulus skrev til Galaterne: Gud lar seg ikke spotte.

Korset minner meg om at jeg ikke er alene i min tro. Det er talløse andre som bærer korset. Jeg kjenner takknemlighet for hver eneste en av dem, og håper at mange vil vitne om Jesus på denne måten. Jesus er der for alle og Han elsker alle. Han kom ikke for å dømme og fordømme verden, men for å frelse den. Til en kvinne sa Han bare disse ordene: 'Heller ikke jeg fordømmer deg, gå og synd ikke mer'. Korset betyr frihet fra synden.

Korset jeg bærer rundt nakken er veldig lite, men hver dag minner det meg om det store korset hvor Jesus døde - Hans død var for meg og deg. Når jeg bærer det, bringer det med seg Hans kjærlighets og tilgivelsens Ånd inn i mine daglige handlinger. Slår du lag med meg?

Ingen kommentarer: