torsdag, juli 02, 2015

Uten tålmodighet dør kjærligheten

'Å være kristen er å tro og håpe. Men for at troen og håpet skal kunne bære frukt, kreves tålmodighet.

Tålmodighet er nødvendig for at vi av Guds hånd skal kunne fullbyrde det vi håper og tror på. Det står skrevet:"Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone".

Det er et ord som formaner oss om å holde ut med tålmod og kraft, så den som trakter etter kronen, når nå lønnen nærmer seg, virkelig får den gjennom sitt urokkelige tålmod.

Det er riktignok kjærligheten som er det bånd som holder fellesskapet sammen, fredens grunnvoll, enhetens fasthet og styrke. Kjærligheten er mektigere enn håpet og troen, den går foran alle gode gjerninger og martyriets vitnesbyrd, den skal for evig bli hos oss i himlenes rike. Men allikevel: ta tålmodigheten bort fra kjærligheten, og den kan ikke bestå! For da apostelen talte om kjærligheten, knyttet han den sammen med standhaftigheten og tålmodigheten. "Kjærligheten", sier han, "er tålmodig og velvillig".

La oss derfor holde fast ved den tålmodighet som som lar oss bli i Kristus og med Ham lar oss komme til Gud. For ingenting i våre gjerninger kan føre oss fram til herligheten, med mindre den henter sin kraft til fullbyrdelse fra tålmodigheten'.

Hl.Cyprian (210-258), biskop av Karthago. 

(Sitert fra Kysse spor av Peter Halldorf. Luther forlag 2003, side 302)

Ingen kommentarer: