lørdag, juli 25, 2015

En Ordets tjener fyller 70 år

I dag fyller en av de mest markante skikkelsene innen De frie evangeliske forsamlinger 70 år.

Frank Søgaard (bildet) har mer enn 50 års erfaring som evangelist, pastor, redaktør og forfatter.

Det er en høyt elsket forstander for M40 - Den frie evangeliske forsamling i Møllergata i Oslo - som sammen med familien kan feire åremålsdagen i Stockholm i dag. Søgaard har nemlig klart å snu en en menighet fra å være nedleggingstruet, til å bli en internasjonal menighet som vibrerer av liv. Det har han gjort gjennom sin bunnsolide evangeliske forkynnelse, bønn og med et pågangsmot, djervhet og visdom som mange har noe å lære av.

Gjennom årene har Frank Søgaard fått stå i mange vekkelseskampanjer i både Norge og Sverige. Han har en usvikelig tro på Bibelen som Guds ufeilbarlige og autoritative ord, og Gud har stadfestet hans trofasthet mot Bibelen med å gi Frank Søgaard å se at menigheten han er ansvarlig for har fått vekst. Vi som har fått privilegiet med å kjenne Frank har møtt en raus, inkluderende, lyttende og vis mann. Han er også svært kunnskapsrik - ikke bare i Bibelen - men han kjenner også kirke- og vekkelseshistorien svært godt. Så har han da også skrevet flere bøker i disse emnene.

Det finnes ikke 'problemer' for Frank. Bare utfordringer. Og med Guds hjelp gyver han løs på dem!

I disse dager arbeider han utrettelig med å legge til rette for at Franklin Graham, Billy Grahams sønn, forhåpentligvis kan komme til Norge med en stor evangelisk kampanje i 2017. Er det noe som kan få til det, så er det Frank Søgaard!

Hans store lidenskap er å se mennesker frelst. Han er derfor svært tydelig på sitt evangeliske ståsted, og vil bli stående i norsk kirkehistorie som en mann med integritet, trofast mot Ham som kalte Frank til en tjeneste som Ordets forkynner.

Gratulerer så mye med dagen!

Foto: De frie evangeliske forsamlinger i Norge.

Ingen kommentarer: