fredag, juli 03, 2015

Herrens plogskjær

"Hvorfor skulle jeg rygge tilbake for Herrens plog, som skjærer djupe furer i sjelen? Jeg vet at Han ikke er lat i sin gjerning. Han forutsetter en kommende høst". (Samuel Rutherford)

"Når bonden vil så, holder han da alltid på med å pløye og vende og harve jorden..." (Jes 28,24)

"I dette er Min Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være Mine disipler." (Joh 15,8)

Ingen kommentarer: