lørdag, juli 18, 2015

Kinesisk husmenighetsleder ble minnet

Mer enn 200 mennesker deltok på en konferanse i Vancouver i Canada 26.-27.juni, for å minnes den kinesiske husmenighetslederen Wang Ming Dao.

Sammen med China Ministries International of Canada, Voice of the Martyrs Canada sto ChinaAid som arrangør av konferansen med tittelen: 'Utholdende tro: Wang Ming Dao og fremveksten av den kinesiske husmenighetsbevegelsen'.

Konferansen forente kinesisk-talende og engelsk-talende menigheter i Vancouver i den hensikt å fremme religionsfrihet i Kina.

I sin levetid var Wang Ming Dao en av de mest fremtredende husmenighetslederne i Kina. Han satt mer enn 20 år i fengsel for sin tro. Han grunnla menigheten 'Det kristne tabernakel' uten noen støtte utenfra, og nektet å kompromisse på noe læremessig spørsmål. Wang Ming Dao var en svært djerv person som motstod alle forsøk på å underminere hans tro ved å tvinge ham inn under den statskontrollerte Tre Selv Kirken.

Wang Ming Dao holdt frem Bibelen som eneste autoritative rettesnor for liv og lære, og var en sterk forkynner av rettferdiggjørelse ved troen alene. Han understreket at kristne skal leve hellige liv, og sammenlignet seg gjerne med profeten Jeremia, som angrep både den sosiale korrupsjonen og de falske profetene. Han var en sterk motstander av liberal teologi.

Talere på konferansen var pastor Bian Yunbo, en av fedrene innen det kristne asiatiske samfunnet i Canada og som arbeidet sammen med Wang Ming Dao mens han levde, Liu Tongsu, som er pastor for The Mountain View Christian Church i San Jose i California, pastor Thomas Wang, som er grunnlegger av den evangelikale organisasjonen Great Commission Center International, og som var medlem av menigheten til Wang Ming Dao, samt en tidligere rådgiver for det kinesiske vitenskapsakademiet. Av hensyn til vedkommendes sikkerhet forblir vedkommende anonym.

Billedtekst: På bildet sees Thomas Wang sammen med Wang Ming Dao og hans kone Liu Jingwen.

Ingen kommentarer: