onsdag, juli 22, 2015

Ukjente helter fra Den ortodokse kirke som reddet jøder under 2.verdenskrig, del 2

Her fortsetter serien om en ukjente helter fra 2.verdenskrig, om ortodokse kristne som med stor fare for sine liv reddet jøder fra å bli drept:

En av dem var erkebiskop Damaskinos av Athen (1891-1949). Det er han som er avbildet til venstre. Damaskinos av erkebiskop at Athen, når nazistene okkuperte Hellas i 1941. Han gjorde alt som sto i hans makt for å redde jøder fra å bli drept. Han er kjent for å ha skrevet et brev til okkupasjonsmakten hvor han protesterte mot behandlingen jødene fikk etter at nazistene hadde tatt over makten i Hellas, og han protesterte mot arrestasjonene.

Når Damaskinos fikk ordre om å sette opp en liste med navn på jøder han kjente, slik at de kunne bli arrestert og sendt til konsentrasjonsleirene, satte han sitt eget navn på listen. Selv om han ikke var jøde. Han ba også en rekke ortodokse kirker om å utstede dåpsattester for jøder slik at de på den måten kunne slippe unna nazistene.

Metropolitt Chrysostomos av Zakynthos (1890-1958) risikerte i likhet med erkebiskop Damaskinos sitt eget liv for å redde jøder i byen Zakynthos. Både han og ordføreren, Loukas Karrer, nektet å hjelpe nazistene med å få satt opp navnelister på jøder som levde på øya. I stedet skrev de to sine egne navn på listen, enda de ikke var jøder de heller.

I tillegg til dette fikk de gjemt jøder i ulike landsbyer rundt om på øya, slik at de ikke ble fanget.

Begge ble erklært 'rettferdig blant nasjonene' under en høytidelighet i Israel i 1978.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: