torsdag, juli 09, 2015

Dagens store takkeemne: Nye Bibler til Nord-Korea

Dette bildet burde få oss alle til å rope et høyt 'halleluja' i dag!

Jeg kjenner på en djup glede og takknemlighet når jeg ser bildet av disse to nord-koreanske biblene!

Det er Eric Foley, som er ansvarlig for The Voice of the Martyrs arbeid i Sør-Korea, som kan fortelle at disse to Biblene er de nyeste nord-koreanske Biblene som er trykket.

Den ene er laget og trykket i samarbeide med Wycliffe bibeloversettere og The Voice of the Martyrs, og inneholder bibelteksten på nord-koreansk og et lettleselig engelsk. Den andre Bibelen er Den nord-koreanske Studiebibelen, med et vel av ordforklaringer og bakgrunnsmateriale, slik at man lettere kan forstå teksten.

Disse to Bibelutgavene vil få enorm betydning for den nord-koreanske martyrkirken. La oss be om at det vil bli mulig å få smuglet dem inn, og distribuert dem til alle de mange som ikke har sin egen Bibel og til alle de som aldri har sett en Bibel. Og la oss takke Gud i dag for at det har vært mulig å produsere disse to Bibelutgavene.

Ingen kommentarer: