lørdag, august 01, 2015

Tørst

'Mennesker med intellektuelle funksjonshemminger er så spontane og sanne! De tiltrekker og vekker hjertet. Deres tørst for vennskap, kjærlighet og fellesskap etterlater ingen av oss uberørte.

Enten gjør du hjertet ditt hardt til deres rop og avviser dem, eller du åpner ditt hjerte og trer inn i en relasjon bygget på tillit, enkle, ømme bevegelser og få ord'.

(Jean Vanier i An Ark for the Poor)

'Når alt kommer til alt er vi er alle i behov av fellesskap. Med utgangspunkt i dette fellesskapet trenger vi menn og kvinner som er i stand til oppdage hva det vil si å være menneskelig. Så trenger vi vise mennesker som er sterke i møte med motgang, som vet hva det vil si å være fredsskapere i en sønderbrutt verden'. (Jean Vanier i Man Alive, mars 1992)

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: