mandag, august 31, 2015

Bruden forbereder seg til å møte Brudgommen, del 4

Her er fjerde og siste del av artikkelen til Sarah Foulkes Moore (1890-1973). De tre foregående ble publisert henholdsvis: 25. august, 26. august og 27. august:

'Hva betyr det å bli 'regnet verdig' til å stå for Menneskesønnen? Det handler om å bli gjort fullkommen gjennom den åndelige karakteren som oppnås gjennom et seirende liv. Det handler om den hengivenhet som Paulus hadde til Herren Jesus. Det handler om vandring skritt for skritt, slik Enok vandret, som et forbilde for oss. 

I en tid som dette, så høyaktuell med tegn på Hans snarlige gjenkomst, så vil vår holdning, våre gjerninger, vår lydighet eller ulydighet til Herrens klare befalinger, vise om vi enten forbereder oss til å sitte på dronning Esters plass ved siden av Kongen på Hans trone, eller er lik Vashti. På grunn av vår svære svikt eller unnlatelser til det å gjøre seg rede, står vi i fare for å bli fratatt vår åndelige eiendom. De beslutninger vi tar nå i forhold til Jesus vil avgjøre vår posisjon, vår belønning eller våre tap i all evighet. 

Jesu Kristi blod har kjøpt og sikret oss en plass i evigheten, men belønningen som er gitt oss og kronene gis bare til dem som er overvinnere og som går hele veien med Ham.

Elskede venner, les Kristi budskap til til Hans overvinnere i Åp 2 og 3.

"Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere skal bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen." (Luk 21,34-26)'

Ingen kommentarer: