fredag, august 07, 2015

Fremtidens kirke

I går tok jeg fatt på en bok som fra første side har vekket både min nysgjerrighet og begeistring: 'Vilket himla liv, med undertittelen: Om gemenskap, kloster och nya kommuniteter'. Den er skrevet av Syster Sofie, som er samme person som skrev boken om kroppens teologi, en bok som har vakt stor oppmerksomhet.

Jeg kommer tilbake med mer om denne boken senere. De som leser bloggen vet at jeg har stor interesse for den nymonastiske bevegelsen, og drømmer selv om å etablere en slik kommunitet på mitt hjemsted.

Det har jeg skrevet om ved flere anledninger. Det jeg derimot vil nevne nå er en oppsiktsvekkende uttalelse om søster Sofie, nevner allerede i innledningen av boken.

Når den tidligere paven, Benedikt XVI ble spurt om hvordan han så for seg fremtidens kirke og hva som gav han mest håp svarte han at han så den for seg i nye former for fellesskap.

Hør bare:

'Kirken kommer til å bli mindre lik et stort foretak og mer enn minoritetskirke som overlever i små, levende kretser der overbeviste kristne handler i følge sin tro. Men det er på nøyaktig denne måten den igjen blir jordens salt... Nye former for monastisk liv har allerede begynt å formes i verden. Om man ser etter finner man et forbløffende mangfold av kristne livsformer, og takket være disse er morgendagens kirke allerede tydelig iblant oss'. (side 11-12)

Jeg tror sannelig den forrige paven har aldeles rett. Hans utsagn er profetisk.

Ingen kommentarer: