torsdag, august 13, 2015

Om å leve evangeliet

'Ikke bare forstår mennesker med intellektuelle funksjonshemminger evangeliets budskap, men de lever det oftere på et djupere nivå enn oss. De vet hva det vil si å stole på Gud, å gi Ham deres hjerter, elske Ham og bli elsket av Ham'.

Jean Vanier (bildet) i boken 'An ark for the Poor', side 67. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: