tirsdag, august 25, 2015

Bruden forbereder seg til å møte Brudgommen, del 2

Her fortsetter artikkelen til Sarah Foulkes Moore (1890-1973). Første del ble publisert i går:

'Ester-boken avdekker ikke bare at Bruden trenger å forberede seg, men også prosessen som følger med denne forberedelsestiden. 12 måneder var påkrevd. Ingen ting kunne bli glattet over. Ingen detaljer kunne være utydelige. Det var seks måneder med bitre myrra oljer, og seks måneder med søte dufter. Myrra symboliserer det samfunnet Bruden har med Brudgommens lidelser. Det er ikke slik at all lidelse er for Kristi skyld. Mye av vår lidelse skyldes kjødets begjær mot Ånden. Det er en kjødelighet i oss som er en fiende av Gud. Men det finnes også virkelig lidelse for Kristi skyld som identifiserer oss med Ham. I Hans død og Hans oppstandelse. Kristus døde av et sønderknust hjerte. Hans brud vil også ha et sønderknust hjerte.

Hun finner seg utsatt for krenkende prøvelser, plassert i særegne miljøer, misforstått, foraktet og baktalt. Likevel, som Ester, vil hun være plassert av kongen 'på det beste stedet i kvinnenes hus'. Og til tross for all fornuft har Herren hver enkelt av oss på det beste stedet for at vi skal dø fra vårt selvliv og fra verden og kunne leve fullstendig lydighet og overgivelse til Hans velsignede, hellige vilje.

I Hans øyne, i stedet for kjærlighetssorg, etsende tårer, mystiske prøvelser, er det beste stedet vi kan være det stedet hvor vi kan bli sønderbrutt og få den nødvendige ydmykhet som fører til at vi fornekter oss selv og overgir oss fullstendig til Gud. 

Frelsen kommer ved tro, men en fylde av Den Hellige Ånd kommer ved trengsel alene. Bruden går gjennom sin trengselstid nå. Men etter det bitre, kommer sødmen. Da hun ved Hans nåde gir etter for denne djupere selvlivets død. Det vil igjen medføre at hun kommer inn i et kontinuerlig samfunn med bønn og fellesskap med Den korsfestede. Bruden trer inn i en åndelig forståelse av Kristi kjærlighet som overgår all forstand, slik at hun endelig kan si:

'Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min'. (Høy 6,3)

(fortsettes)

Ingen kommentarer: