onsdag, august 12, 2015

Å bli elsket

'Ropet fra mennesker med funksjonshemminger er et veldig enkelt rop: elsker du meg?

Det er hva de spør om. Og det vekket noe veldig djupt i meg, fordi det var jo egentlig også mitt innerste fundamentale rop.

Jeg visste at jeg kunne bli fremgangsrik. Jeg hadde gjort det ganske bra i marinen. Jeg hadde en doktorgrad i filosofi, og jeg visste at jeg kunne klarte opp stigen, men jeg visste ikke om jeg virkelig var elsket'.

Jean Vanier i boken 'Living Gently in a Violent World', side 31. Oversatt av Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: