torsdag, august 13, 2015

Timisoaras eldste protestantiske kirke 131 år

Den eldste baptistkirken i den vestlige delen av Romania er 131 år i år. Den er også den eldste protestantiske kirken i Timisoara.

Kirken er bygget av tyske baptister i 1884, og har lenge vært skjult av et hus og en mur som sto inntil den. Huset brant ned for noen år siden, og levningene etter dette er nå revet og dermed dukket kirkebygget opp.

I dag er det ingen etniske tyskere igjen som går i denne kirken, og den siste tyske pastoren som betjente denne baptistkirken, 92 årige Friedrich Teutsch, er forlengst tilbake i Tyskland. Men kirken er ikke bare et historisk monument, men også et hus for en levende menighet. I dag ledes den rumenske baptistmenigheten her av Marius Cimpoae. Han har forsøkt å grave i det historiske materialet og har funnet en spennende historie han gjerne vil gjenfortelle. Det finnes beretninger både fra 80, 100 og fjorårets 130 års jubileum.

I 1878 kommer det tyske misjonærer til Timisoara via Budapest. Allerede året etter, i 1879, blir de første døpt på bekjennelsen av sin tro. Den første som døpes med full neddykkelse er Maria Schrode. Det skjer den 7.april, etterfulgt av Julie Czegeny og Maria Otrok. De ble døpt av pastor Michael Kornya. I 1884 døpes en mor og en datter, Ana Laszlo og datteren Katarina.

'Året 1884 kan betraktes som som året for etableringen av baptistmenigheten i Timisoara', forteller Marius Cimpoae. Han legger til:

'Denne menigheten ble oppsøkt av både tyskere, rumenere og ungarere. Gudstjenestene ble på et tidspunkt holdt på alle tre språkene. I 1923 bygget så rumenerne sin egen kirke, som heter Betel, og fremdeles eksisterer her i Timosoara, og i 1925 gjorde ungarerne det samme. Naturlig nok var det flest tyskere i den tyske menigheten, men det var alltid rumenere og ungarere her. En tysk kvinne har gått i denne menigheten i 64 år'.

Den tyske baptistmenigheten i Timisoara har aldri hatt mer enn 120 medlemmer. I dag er det 50 mennesker som kommer til gudstjenestene. Den er i ganske god stand, etter mye restaureringsarbeid. Huset som brant, og som skygget for selve kirkebygget, tilhørte menigheten. Det var dermed lettere å kunne sannere dette, slik at selve kirkebygget ble synlig for folk.

I årene 1885-1891 arbeidet pastor Bodoky i Timisoara. Han var den første ansatte i Bibelselskapet med underhold fra Bibelselskapets arbeid i Budapest. Denne pastoren la grunnlaget for den tysktalende baptistmenigheten i Timisoara. Han dro så videre for å fortsette sitt misjonsarbeid, og Heinrich Mayer tok over arbeidet som pastor for menigheten. Han ble etterfulgt i 1893 av Max Kuss fra Tyskland. Han arbeidet her i tre år til stor velsignelse, men fikk helseproblemer og måtte slutte. Han reiste tilbake til Altenburg i Tyskland. H.Licht fra Tyskland, med bakgrunn fra Frelsesarmeen, fortsatte arbeidet.

Så følger en periode med kjøp av eiendom, og nye pastorer som kommer for å betjene menigheten. Kirken bygges og utvides. I 1922 - etter at menigheten hadde blitt en del av Den rumenske baptistunionen - hadde kirken 122 medlemmer og 12 utposter. Mellomkrigstiden bød derimot på store problemer med den tyske menigheten, og den kom seg aldri igjen. Likeledes ble krigstiden tøff og det ble også undertrykkelsen under kommunisttiden. Da var den mer eller mindre en undergrunnskirke.

Ingen kommentarer: