torsdag, august 20, 2015

Hva som kreves av oss i en tid som vår. Del 2

Her følger andre og siste del av artikkelen til Ronnie Floyd (bildet), presidenten for Sørstatsbaptistene. Første del ble publisert i går. De fire ordene han tar for seg gjelder ikke bare Sørstatsbaptister, men alle bibeltroende i en tid som vår:

3. Fremtid
Når vi er forankret i Skriften, og vi lever og leder med mot, så kan vi ikke lede med å skue bakover. Vi må ha blikket rettet mot fremtiden. Hva har Gud for deg i din fremtid? Hva har Gud for din menighet i tiden som ligger foran?

Jeg kan ikke male noe perfekt bilde av hvordan min fremtid eller menighetens fremtid vil se ut. Hva jeg dog vet er hvor jeg befinner meg i livet mitt, tjenesten, menigheten og lederskapet, hvilket leder meg inn i en daglig ransakelsens og overgivelsens bønn: 'Herre, jeg er Din, villig og tilgjengelig for Deg til å gjøre hva som helst Du ønsker av meg, i livet mitt, tjenesten, menigheten og blant lederskapet. Uansett hva det er, så vil jeg svare ja'. Jeg vil forsøke å lede menigheten min på denne måten hver dag.

Lær av fortiden. Fokuser på fremtiden.

4. Familien
Det er i denne sammenhengen jeg nå taler til den familien som kalles Sørstatsbaptistene. Vi er forankret i Skriften, vi lever og leder med mot, og vi fester blikket på fremtiden - da er det at vi trenger hverandre mer enn noensinne.

Som pastor eller leder av en kristen institusjon eller tjeneste, så vil jeg ikke drive noen form for solo-virksomhet i en tid som denne. Jeg ville være del av et sterkt kirkesamfunn eller nettverk som holder seg til Skriften med sterk overbevisning. Dette er årsaken til at jeg har bedt om at vi må ta opp igjen, at vi må posisjonere oss slik som kirkesamfunn at vi er rede til å motta menigheter som er enige med oss fullt og helt når det gjelder lære og misjonsvirksomhet, inn i vårt fellesskap. Tusenvis av sterke, evangeliske, bibeltroende menigheter trenger en menighetsfamilie som vår.

Sørstatsbaptister! Vi trenger hverandre og vi trenger menigheter og tjenester, som har en bibelsk lære som oss, og som tenker på misjon som oss og som trenger samarbeide. Oppgaven vår er mye større enn oss selv. Vi må finne måter å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus på til hver person i verden og gjøre disipler av dem.

Vi kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger familien.

Ingen kommentarer: