onsdag, august 26, 2015

Forakten for profetier

Det er interessant å lese noen av de kommentarene som er kommet på oppslaget avisen Dagen hadde om de budskapene som har kommet den siste tiden om å be for Norges grenser.

Noen av disse kommentarene viser en forakt for profetiske ord, som Bibelen faktisk advarer mot. Til den kristne forsamlingen i Tessaloniki skriver apostelen Paulus:

'Forakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast ved det gode'. (1.Tess 5,20-21)

Det store spørsmålet er: Taler Gud fremdeles til sitt folk? Og taler han gjennom mennesker som bærer fram profetiske budskap?

Jeg hører ikke med blant dem som mener at nådegavene har opphørt. Jeg tror at Gud både har gitt nådegaven til å profetere, og jeg tror Gud har gitt sin forsamling profeter. Vi ser den profetiske tjenesten gjennom hele Det nye testamente.

De budskapene jeg kjenner til som handler om å be for Norges grenser, kommer ikke fra overspente, uberegnelige mennesker. Jeg kjenner dem som bedere. Som menn og kvinner med et hjerte for å be for et land de elsker, som bruker mye tid som vektere på muren, og som er fulle av kjærlighet til alle mennesker.

Et av de innleggene jeg har reagert mest på er et famøst blogginnlegg fra en ikke ukjent sønn av en profilert pastor, som oser av forakt - ikke bare for disse budskapene og latterliggjør dem - men som også snakker foraktelig om kvinnen fra Kenya som videreformidlet det hun synes hun fikk fra Herren. Han skåret sikkert noen billige poenger, og 'fansen' hyler av begeistring over hans sarkasmer og ufine spark mot kristne han ikke liker.

Skulle vi som bønnefolk bare overse disse budskapene vi får fra mennesker vi stoler på? Skulle vi la være å ta dem på alvor? Hva da om Herren virkelig manet Norges forbedere til å be for landets grenser?

Det er en ting som ikke kommer frem i oppslaget i Dagen, og det er det jeg ellers har skrevet om på bloggen, nemlig de faktiske underliggende årsakene til at vi blir bedt om å be:

* I mai gjennomførte Russland sin største militærøvelse i nord-områdene. Hele den russiske nordflåten ble satt i høyeste alarmberedskap. Dette skjedde altså flere måneder etter at noen av disse profetiske budskapene kom. Russerne trente da på okkupasjon av Åland, Bornholm og Nord-Norge.

* Finske myndigheter tar denne trusselen på alvor. Nylig gikk de ut i media for å fortelle at de har tatt sine forhåndsregler på Åland. Av sikkerhetsmessige årsaker vil de selvsagt ikke fortelle hva dette handler om.

* Det har vært en rekke tilfeller hvor norske militærfly har vært i nærkontakt med russiske militærfly.

* I Baltikum snakker de om frykten for en ny russisk invasjon. En estisk politimann ble nylig bortført av russiske soldater som tok seg inn på estisk landområde.

* Vi lever i en tid hvor det østlige Ukraina utsettes for en voldsom aggresjon fra russiske separatister.

Dette er noe av bakteppet for oppfordringene om å be for Norges grenser. Det er ikke tatt helt ut av løse luften.

Men det er ingen av oss som ber mot Russland. Vi ber om fred mellom nasjonene, og vi ber om vekkelse. Vekkelse i Norge og vekkelse i Russland. Vi ber om gode relasjoner, om framgang for folkene på begge sider av grensen. Om trygghet og om Guds velsignelse. Og vi ber sammen med russiske kristne om akkurat det samme.

Dette vekker altså reaksjoner. Det er forståelig, men likevel er det sørgelig når kristne latterliggjør andre kristne og taler negativt om dem fordi de tar på alvor at Gud faktisk kan tale inn i vår tid også. Det finnes overspente kristne, det finnes falske profetier, men siden det finnes falske profetier, må det nødvendigvis også finnes ekte.

Spottere har det vært siden urkirken. Apostelen Peter omtaler dette slik:

'Det skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?' (2.Pet 3,3-4)

At folk spotter og latterliggjør må vi leve med. Spørsmålet er om de har spurt Herren om det de spotter. Er de så selvsikre at de vet alt og at de står på trygg grunn? Ber disse for landet? Og for Russland?

Her er en link til artikkelen i Dagen:

http://www.dagen.no/Nyheter/b%C3%B8nn/Tror-p%C3%A5-profeti-om-forest%C3%A5ende-russisk-invasjon-236798

NRK Finnmark har også hatt et oppslag om dette:

http://www.nrk.no/finnmark/norske-kristne-samles-i-bonn-etter-profeti-om-russisk-invasjon-1.12514389

Avisen Dagen har fulgt opp med et godt intervju med Håkon Fagervik i dag:

http://www.dagen.no/Nyheter/forb%C3%B8nn/Ber-for-ikke-mot-Russland-238372

Ingen kommentarer: