mandag, august 24, 2015

Rumenske baptister avviser ordinasjon av homofile og samkjønnede ekteskap

Det er kommet mange reaksjoner på nyheten om avgjørelsen som er blitt tatt i First Baptist Church i Greenville, South Carolina, om å tillate samkjønnede ekteskap og ordinasjon av homofile til tjeneste som pastor. Menigheten har også forlatt Sørstatsbaptistene. Det skjedde allerede i 1999.

En av dem er Franklin Graham, sønn til Billy Graham. Han uttrykker stor skuffelse over vedtaket som menigheten har fattet:

'I følge Guds ord er dette synd', sier Franklin Graham, som også siterer Jes 5,20:

'Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!'

Nå får han følge av rumenske baptister. I en uttalelse fra pastor Samy Tutac (bildet), som er president for sammenslutningen av baptister i Timisoara, får Franklin Graham støtte. De øst-europeiske baptistene er samstemte i det tradisjonelle synet på ekteskapet, som en livslang pakt mellom en mann og en kvinne.

Her er uttalelsen fra de rumenske baptistene:

'Vi, trofaste baptister fra Romania, er ufravikelige i vår beslutning om å være forankret i Guds ords lære, og vi avviser denne tilnærming som ubibelsk, syndig og som noe som berører Guds ære og selve naturen til Kristi forsamling. Vi støtter ikke og kommer aldri til å støtte ordinasjon av homofile eller homofile ekteskap. Hvis de statlige myndighetene skulle tvinge dette på oss, vil vi velge å lyde Herren Jesus Kristus, uansett hvilke konsekvenser det måtte få. Vi støtter evangelist Franklin Graham i hans uttalelse, og vi tror at denne menigheten i Sør-Carolina åpenbart har veket av fra Skriftens lære og har kastet over bord baptistiske prinsipper'.

Og baptistene i Romania står heller ikke alene. Nylig kom det en uttalelse fra husmenighetsnettverkene i Kina. Samtlige av dem avviser selv tanken om samkjønnede ekteskap og ordinasjon av homofile. For dem er dette en ikke-sak. De beskriver dette med et ord: synd.

Ingen kommentarer: