onsdag, august 19, 2015

Hva som kreves av oss i en tid som vår. Del 1

Ronnie Floyd (bildet), president for Sørstatsbaptistene og hovedpastor for Cross Church, beliggende i det nordlige Arkansas utfordrer kristne enkeltpersoner og menigheter til å leve etter fire ord i en kritisk tid som vår.

Jeg har valgt å oversette den artikkelen fordi den på en forbilledlig måte setter ord på det vi alle står overfor i vår tid, uansett hvilken kirkesamfunn vi tilhører.

1) Sannhet
I en tid hvor mennesker ønsker å definere deres egen tro, er det min overbevisning at vi må forankre våre liv og vår tjeneste i Guds sannhet. Jeg snakker om den sannhet som alltid har vært sannhet er sannhet, og for evig vil være sannhet. Våre menigheter, ledere, statlige og nasjonale kongresser, våre statlige og nasjonale foretok trenger å være forankret i Guds sannhet.

Hvis vi ikke er forankret i Guds sannhet, vil vi drive vekk fra den. Våre folk og våre menigheter er utfordret mer enn noen gang på dette området. Å holde fast ved Skriftens ord er den eneste veien som finnes hvis vi skal unngå å ende opp i en grøft eller drives vekk fra Guds sannhet.

Jeg er forankret i Bibelen. Jeg tror at Bibelen er ufeilbarlig. Jeg tror Gud har inspirert Skriften - derfor er den helt og holdent sann, autoritativ og til å stole på. Den er Guds sannhet uten feil. Du må ikke anta at dine folk tror eller retter seg etter dette. Ja, dette er vårt håp, men vi må hele tiden løfte opp Guds sannhet. Vær så snill å gjør alt du kan for å løfte opp Guds ord. Det Han sier, det mener Han. Gud har alltid det siste ordet.

2) Mot
Mer enn noensinne trenger vi mot. Det er så mye som står på spill for vår nasjon og for verden. Pastorer, menigheter og kongresser må utvise mot, men alltid i kjærlighet.

Vi trenger modige pastorer, ledere, menigheter og kongresser. Behovet for mot vil bare vokse i dagene som kommer. Jeg kan illustrere dette for dere ved to eksempler fra den siste uken:

Union University, beliggende i Jackson, Tennessee, har annonsert at de vil trekke seg fra Council of Christian Colleges and Universities fordi to medlemsinstitusjoner har akseptert samkjønnede ekteskap. Det var det mot som president Samuel W. Oliver og styret for forstanderkapet ved Union viste igjen viste mot i denne situasjonen. Jeg applauderer Dr.Oliver og forstanderskapet. Må Gud bevare Union University for alltid i Skriften.

Siden 1985, har Dr.Barry McCarty, tjent som hovedleder for sekretariatet for Sørstatsbaptistenes årskongress. Mot slutten av forrige uke, ble det annonsert at Dr. McCarty og hans søte kone Pat blir en del av en menighet tilhørende Sørstatsbaptistene og blir Sørstatsbaptister. Hvorfor? Jeg vil sammenfatte hva han sa:

* Sørstatsbaptister er forpliktet på Guds ord og vår troserklæring.

* Sørstatsbaptister taler med klarhet og integritet i moralske spørsmål

* Sørstatsbaptister er opptatt av de fortapte

Det krevde mot av Barry og hans kone å ta den avgjørelsen. Vi elsker Barry og Pat. Selv om det føltes som om de var en del av familien allerede, ønsket vi dem formelt velkommen, og fryder oss over deres framtid ikke bare som Sørstatsbaptister, men også som en del av fakultetet ved Southwestern Theological Seminary.

Jeg kaller på oss alle i dag til å leve ydmykt og med mot.

(fortsettes)

Her er en tale Ronnie Floyd har holdt om samkjønnede ekteskap nylig:

https://www.youtube.com/watch?v=nEtw0gA39eU

Ingen kommentarer: