tirsdag, august 04, 2015

Polske baptister satser på menighetsplanting

Polske baptister satser stort på menighetsplanting i årene fremover, spesielt med tanke på å nå nye generasjoner for Jesus.

Baptistene i Polen har en historie som strekker seg 160 år tilbake i tiden, til den virksomheten som Johann Gerhard Oncken fra Hamburg i Tyskland startet opp på midten av det 19.århundre, hvor han plantet menigheter blant tysktalende som bodde i daværende Øst-Preussen, nåværende Polen.

28.november 1858 markerer datoen markerer begynnelsen på baptistenes virksomhet blant polakkene. Da blir læreren Gotfryd Fryderyk Alf (1831-1898) døpt på bekjennelsen av sin tro i Adamow sammen med en gruppe andre polakker. Disse var kommet til tro på Jesus ved å delta i en bibelstudiegruppe. Den første polsk-talende baptistforsamlingen ble grunnlagt og døperbevegelsen i Polen skulle få en sterk vekst til tross for mange tilbakeslag.

Perioden mellom de to verdenskrigene var en god tid for de polske baptistene som drev et fremgangsrikt misjonsarbeid og grunnla et teologisk seminar, et forlagshus, et sykehus, et barnehjem og et aldershjem. Statistiske opplysninger fra 1938 viser et medlemstall på 16.000 døpte medlemmer, 30.000 når man regner med familiemedlemmer og møtebesøkende. Det månedlige magasinet, Slowo Prawdy (Sannhetens Ord) har vært utgitt siden 1925 og kan altså feire 90 års jubileum i år.

Under 2.verdenskrig sank antallet medlemmer i baptistmenighetene i Polen dramatisk. Tapstallene var store og kommunisttiden som fulgte ble utfordrende. Særlig på 1950-tallet var undertrykkelsen fra myndighetene hard og noen av lederne ble arrestert.

Sakte, men sikkert, bygget baptistene i Polen opp igjen antall medlemmer, og nådde et par tusen på 1960-tallet. På 1970-tallet klarte de å bygge opp igjen en publiseringsvirksomhet og et barne- og ungdomsarbeid. I 1978 klarte de faktisk å få godkjenning fra myndighetene om å la Billy Graham ha en møtekampanje i Polen. Den resulterte i at mange mennesker kom til tro, og mange av dem ble medlemmer av baptistmenigheter over hele landet.

Polen har omtrent 38,5 millioner mennesker og omlag 90 prosent av dem er nominelle medlemmer av Den romersk-katolske kirken. Baptistunionen i Polen består av 90 etablerte menigheter med 5.000 døpte medlemmer. For tiden er det 20 nye menighetsplantinger.

En av dem er i Poznan. Denne menighetsplantingen blir støttet av den største baptistmenigheten i byen, og det er et ektepar som leder arbeidet. Sammen med sin kone Ola, driver Lukasz (26), en bibelstudiegrupper blant studenter i denne viktige polske byen vest i Polen. Deres mål er å bygge en sunn menighet med misjonsfokus. 100 studenter deltar i disse bibelstudiegruppene, og på søndag møtes de en-for-en for å drive disippelgjøring av de som ønsker det. I tillegg til dette driver ekteparet en ungdomsgruppe i alderen 13-19 hvor minst 15 ungdommer deltar hver uke. Flesteparten av disse er helt ukjent med evangelisk tro.

La oss huske dette viktige nybrottsarbeidet i våre forbønner

Ingen kommentarer: