torsdag, august 20, 2015

Ber om at Gud vil reise opp en hær av forbedere i Danmark

Det skjer noe gledelig i Danmark, noe som virkelig er et stort takkeemne! Den danske ukeavisen Udfordringen forteller om en ny bønneoffensiv hvor danske forbedere har kjent et kall til å reise opp en hær av forbedere i hver by og bygd i Danmark.

Udfordringen gjengir en liste over de kommunene i Danmark hvor det jevnlig blir bedt for alle innbyggerne.

Danskene har også sørget for å oversette boken til den finske forbønnslederen, Päivi Heikkilä, en bok som også ganske nylig ble oversatt til norsk: 'Herren vil gi deg byen'. Her i Norge er boken utgitt av Prokla-Media. Jeg kommer tilbake med en anmeldelse av den her på bloggen. I boken skriver Päivi Heikkilä om hvordan man kan be sammen, om hvordan man kan lede en by gjennom en bønneprosess, om åndelig kartlegging og åndelig krigføring.

Det skal bli veldig spennende å følge med på hva som skjer i Danmark i tiden framover. Når kristne kommer sammen for å be for byen eller bygda si vil ting begynne å skje på mange områder av samfunnet. Det er i bønn kampen står.

I fjor gav Gud meg en visjon for å reise bønnealtere rundt om i Norge. Konkrete steder hvor mennesker kan gå for å be for byen eller bygda de bor selv. Hvordan dette skal realiseres vet jeg ikke, men det er gjenstand for mye forbønn. Er det noe vi trenger er det et skikkelig åndelig gjennombrudd i Norge.

Ingen kommentarer: