søndag, august 23, 2015

Dette er hva Bibelen er for meg

'Bibelen inneholder Guds sinn, beskriver menneskets stilling, frelsens vei, synderes dom, og de troendes lykke. Dens lære er hellig, dens rettesnor bindende, dens historie sann, dens beslutninger uforanderlige. Les og bli vis, tro og vær trygg og praktiser dens innhold så blir du hellig. Den inneholder lys til å veilede deg, mat til å gi deg næring, og trøst til å muntre deg.

Den er den reisendes kart, pilegrimens stav, pilotens kompass, soldatens sverd, den kristnes autoritet. Her blir paradiset gjenopprettet, himmelen åpnet og helvetes porter avslørt. 

Kristus er dens hovedemne, vårt bestes design, og Guds ære dens slutt. 

Den skulle fylle våre tanker, bestemme over vårt hjerte, og veilede våre føtter. Les den langsomt, ofte, og under bønn. Den er en grube av velstand, et paradis av herlighet, en elv av glede. Den er gitt til deg i dette liv, og vil bli åpnet ved Dommen, og vil bli husket i evigheters evighet. Den involverer oss i det høyeste ansvar, vil belønne det største arbeid og vil fordømme alle som gjør dens hellige innhold til en bagatell.'

Oversatt fra forordet til Det nye testamentet med Salmene og Ordspråkene, utgitt av National Bible Press. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: