søndag, august 30, 2015

Antall anabaptister øker over hele verden - og konservative mest

Antall anabaptister øker nå verden over og teller må 2,12 millioner døpte medlemmer i 87 land. For tre år siden var tallet 1,77 millioner døpte medlemmer i 83 land.

Ser vi nærmere på de nye statistiske opplysningene finnes det 736.801 anabaptister i Afrika, hvilket er en økning på hele 34,8 prosent. I Nord-Amerika finnes det 682.559 medlemmer, hvilket er en økning på 32,3 prosent. I Asia finnes det 431.000 medlemmer, hvilket er en økning på 20,4 prosent.

Også i Latin-Amerika vokser antall anabaptister. I Latin-Amerika er antallet 199.912, hvilket er en økning på 9,5 prosent, mens det finnes 64.110 anabaptister i Europa, hvilket er en økning på 3,1 prosent.

USA er fortsatt det landet som har flest anabaptister: 538.839, tett fulgt av India med 256.611 og Etiopia som har 255.493. Kongo har 235.852, mens Canada har 143.720. Indonesia, som er altoverveiende muslimsk, har 111.374.

Ser vi nærmere på de ulike anabaptistiske forgreningene i Nord-Amerika, fordeler tallene seg slik:

Old og New Order Amish: 152.920, hvilket er en økning på hele 30,5 prosent. Det nest største samfunnet er Church of the Brethren med 116.152 døpte medlemmer. Det samfunnet som har størst nedgang er Mennonite Church USA som nå har 91,952. Dette er faktisk en nedgang på hele 10,9 prosent.

Dette viser oss noe svært interessant: Mennonite Church USA har utviklet seg i en stadig mer liberal retning, ikke minst i synet på ekteskapet og samkjønnede ekteskap. Dette samfunnet opplever nå en ikke ubetydelig nedgang i antallet medlemmer, mens de mest konservative retningene. Old og New Order, opplever en bemerkelsesverdig vekst.

Vi ser denne veksten også i Conservative Mennonites, som nå har at antall medlemmer på 13,778, hvilket utgjør en vekst på 7,3 prosent.

Ingen kommentarer: