onsdag, august 12, 2015

En advarsel til alle som ikke lenger tror de er syndere som kan falle i synd

Tullian Tchividjian (bildet), barnebarnet til Billy Graham, som nylig fratrådte sin stilling som hovedpastor for Coral Ridge Presbyterian Church, på grunn av en utroskapsaffære, sier til nettavisen The Christian Post, at han forstår hvorfor folk begår selvmord. Han sier også at han aldri trodde han skulle kunne være utro mot sin kone.

'Det er en ting å bli sjokkert over andres synder. Dette var den ene tingen jeg aldri trodde jeg ville gjøre', sa Tullian Tchivijian i et intervju med William Vanderbloemen, som The Christian Post refererer til. Utroskapsaffæren var svært kortvarig, men likevel fullstendig ødeleggende for Tullian Tschivijian og hans tjeneste som pastor. Han trakk seg tilbake med umiddelbart virkning.

Det er flere ting som fremkommer i dette intervjuet som er svært interessant:

Tullian Tschivijian har bemerket seg som som en forkynner av Guds nåde. Han har likevel ikke vært en del av den nye nådeforkynnelsen, som har bredt om seg i visse deler av kristenheten, og som lærer at det ikke finnes synd lenger for en som er gjenfødt av Gud. Tullian Tschivijian har likevel levd med den forståelsen at han ikke ville falle i synd. Han har hatt en så sterk understrekning av Guds nåde, at han ikke har sett sine egne synder.

Etter uttroskapsaffæren har han slitt med sinne. Han har vært sint på Gud, på menigheten, på sin kone og har forsøkt å finne forklaringer på at han selv kunne synde. Nå har han fått et møte med seg selv og sett at problemet ikke er de andre, men hans egen synd.

For oss alle er det en ting som er helt klart, og det er også Bibelens lære: Hovmod står for fall! Ingen av oss burde gå rundt og tro at vi ikke har synd, og at vi ikke er i stand til å falle. Tror vi det, har fienden lurt oss grundig.

Guds ord sier: 'Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!' (1.Kor 10,12)

Må vi be om at Den Hellige Ånd gir oss sann syndserkjennelse, den som David fikk kjenne, og som han gir uttrykk for i sin store botssalme: 'For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort...' (Salme 51,5-6)

Det som har skjedd med barnebarnet til Billy Graham er en advarsel til oss alle, og spesielt er det en advarsel til de nye nådelærerne som mener at de ikke er syndere som kan falle i synd.

Ingen kommentarer: