torsdag, august 06, 2015

I all sannhet

'Når vi lever dag etter dag med mennesker med svære funksjonshemminger, blir også våre egne begrensninger og mørke så opplagt. 

Men denne erfaringen hjalp meg til å forstå at vi ikke kan vokse i kjærlighet og medfølelse hvis vi ikke, i all sannhet, anerkjenner hvem vi er og aksepterer vår egen radikale fattigdom. 

Det fattige finner man ikke hos bare hos andre, men også inne i meg selv. 

Den sannheten er selve grunnlaget for all menneskelig og åndelig vekst og selve fundamentet i vårt kristne liv.

'Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres'. (Matt 5,3)

De fattige, som avdekker sin egen fattigdom for oss, blir på denne måten et sakrament'.

Jean Vanier (bildet) i boken An ark for the Poor, side 72. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: