mandag, august 03, 2015

En påminnelse

'Mennesker med intellektuelle funksjonshemminger er konstante påminnelser av hjertets verdi i et samfunn som tenderer til å opphøye kompetanse og effektivitet og glemme kjærligheten.

Ropet etter fellesskap fra mennesker med intellektuelle funksjonshemminger er en konstant påminnelse om at vi alle trenger fellesskap. 

Selv om det er sant at mennesker med funksjonshemminger er kalt til å utvikles og vokse mot større selvstendighet, trenger de fremfor alt et helt nettverk av venner og fellesskap som gir dem sikkerhet og en følelse av tilhørighet, som vekker til live den enkeltes gaver, oppmuntrer til vekst, utvikler kjærlighet og følelsen av å kunne tjene andre'.

Jean Vanier (bildet) i An Ark for the Poor, side 60. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: