tirsdag, august 18, 2015

'Sørstatsbaptistene har størst bibelsk integritet i dagens moralske spørsmål'

29 landsmøter for Sørstatsbaptistene har han styrt med sikker hånd, som hovedleder for sekretariatet, uten å være en del av dette trossamfunnet. Men nå har han selv blitt sørstatsbaptist - av overbevisningsgrunner.

Vi snakker om Barry McCarty (bildet). Søndag 16. august ble han tatt opp som medlem av Sørstatsbaptistene. Han ble også fakultetsmedlem for Sørstatsbaptistenes teologiske seminar. Han har tjent under 16 av Sørstatsbaptistenes presidenter. Han begynte mens Charles Stanley var president, men har altså ikke selv vært en del av dette trossamfunnet. På grunn av hans dyktighet har han vært 'innleid' til å inneha det utfordrende vervet som hovedleder for sekretariatet, og har dermed hatt styringen med alle forhandlingene på de årlige landsmøtene.

Frem til nå har Barry McCarty vært pastor innen trossamfunnet Disciples of Christ, og har vært tidligere president for Cincinnati Christian University. Siden 2010 har han vært pastor for Peachtree Christian Church i Atlanta, Georgia.

Til Baptist Press forteller han:

'Jeg leste baptist-historie og oppdaget at ønsket om å gjenoppdage nytestamentlig kristen tro også var det anabaptistene strebet etter under den protestantiske reformasjonen'.

I forbindelse med det siste landsmøtet til Sørstatsbaptistene var det en av delegatene som spurte Barry McCarty: 'Barry, når skal du bli sørstatsbaptist?'

Til dette svarten McCarty: 'Vel, det kan bli snarere enn du tror'.

Gjennom årene har Barry McCarty opplevd en voksende kjærlighet til Sørstatsbaptistene. Det begynte med en voksende takknemlighet for 'The Baptist Faith and Message', som en bekjennelse av sunn bibelsk lære.

'Det hele begynte for 15 år siden når Sørstatsbaptistene antok denne bekjennelsen som sitt trosdokument. Jeg hadde mange samtaler med Paige Patterson, som var president den gangen, om hvordan det skulle presenteres for delegatene som den den gangen kom sammen i Orlando', forteller Barry McCarty, som selv har en sterk tro på Bibelens ufeilbarlighet.

Selv tok han seg tid til å lese denne troserklæringen grundig. Han synes den oppsummerer den kristne tro på en forbilledlig måte. Han gir uttrykk for at han spesielt verdsetter de klare uttalelsene om 'frelse av nåde gjennom tro alene', noe som også bekrefter troende dåp som et bibelsk vitnesbyrd om frelsende tro som en del av Kristi gjerning.

McCarty er også opptatt av at 'akkurat nå er det ingen som taler til vår kultur om moralske spørsmål så klart og med en slik bibelsk integritet som Sørstatsbaptistene'. Heller ikke er så mange opptatt av de fortapte i denne verden, som Sørstatsbaptistene.

Søndag 16. august ble Barry McCarty og hans kone Pat døpt og lagt til menigheten: Sherwood Baptist Church i Albany, Georgia.

Ingen kommentarer: