lørdag, august 15, 2015

100 år siden Derek Prince ble født

I går var det ganske nøyaktig 100 år siden den internasjonalt anerkjente engelske filosofen, forfatteren og bibellæreren Derek Prince (bildet) ble født, eller Peter Derek Vaughan Prince som er hans fulle navn.

Hans liv og tjeneste bar og bærer fremdeles rik frukt. Organisasjonen han bygget opp har produsert bibelundervisning på mer enn 60 språk, og arbeider på seks kontinenter i 120 nasjoner. Her i Norge finnes det også en avdeling og flesteparten av bøkene til Derek Prince er oversatt til norsk. Det kommer stadig flere, basert på de mange bibeltimene som er tapet.

Derek Prince ble født i Bangalore i India av engelske foreldre. Sin utdannelse fikk han ved to av Englands mest fremtredende læresteder: Eton College og Cambridge University. Ved Eton College studerte han gresk og latin. Fra 1940-1949 var han professor i klassisk og moderne filosofi ved Cambridge. Han studerte også hebraisk og arameisk ved Cambridge og ved det hebraiske universitetet i Jerusalem.

Under 2.verdenskrig tjenestegjorde han i Nord-Afrika. Der begynte han å lese Bibelen, og ble en overbevist kristen. Siden den gangen henga han seg helt og fullt til å studere Bibelen og forkynne Guds ord. Han har ved ulike tilfeller tjenestegjort som pastor, bibellærer og misjonær på fem kontinenter - Europa, Asia, Afrika, Nord-Amerika og Australia.

Til denne oppgaven var han usedvanlig godt kvalifisert. Hans bøker er likevel ikke tunge vitenskapelige verk, men lettfattelige og lettleste kombinert med praktisk visdom og erfaring, og usedvanlig godt underbygget av Guds ord.

Selv kjenner jeg på en djup takknemlighet for den solide reisekosten jeg har fått gjennom Derek Prince. Den har jeg levd på siden jeg ble kjent med hans forfatterskap tidlig på 1970-tallet. Ikke alt har jeg vært enig med ham i, men du verden for et overflødighetshorn av kunnskap han har øst av. Og ikke minst har hans praktiske tilegnelse av Guds ord vært til mye hjelp. Jeg abonnerte på bladet New Wine i mange år, hvor Derek Prince var en flittig bidragsyter. Jeg var også så heldig å treffe ham i Jerusalem noen få år før han døde.

Navnet Derek Prince er nemlig uløselig knyttet sammen med Israel og Jerusalem. Han trodde på Guds evige løfter til sitt utvalgte folk. Det var i Jerusalem han skulle tilbringe sine siste leveår, og det var her han skulle dø. Han var først gift med danske Lydia Christiansen, som drev et barnehjem i Israel. En tid etter at Lydia døde giftet han seg med Ruth Baker, i 1978. Hun var jøde. Sammen reiste de verden over. Ofte ble de sett hånd i hånd, og tradisjonen tro var Ruth alltid med Derek opp på talerstolen før Derek skulle preke. Der proklamerte de Guds ord og løfter høyt sammen. Det var alltid en sterk opplevelse å være med på.

Dette er en av de sterke sidene ved Derek Prince: en usvikelig tro på Guds ord. Han trodde på kraften ved å proklamere Guds ord over alle situasjoner i livet.

Derek Prince døde i Jerusalem i 2003, 88 år gammel.

Om du vil lese mer om Derek Prince finnes det en svært god biografi om ham:

Stephen Mansfield:
Derek Prince - en biografi.
En lærer for vår tid.

Boken er utgitt av Derek Prince Ministries - Norge
Postboks 129 - Loddefjord, 5881 Bergen.

http://www.derekprince.no/

Ingen kommentarer: