torsdag, august 27, 2015

Bruden forbereder seg til å møte Brudgommen, del 3

Her er tredje og nest siste del av artikkelen til Sarah Foulkes Mooe (1890-1973). De to foregående ble publisert henholdsvis den 25. og 26.august:

'Det nevnes også 'andre ting' ved siden av det bitre og det søte som skulle sørge for renselsen av Ester. Disse tingene som ikke er nevnt med navn, kan vi anta, er våre særegne behov for å kunne seire. Enkelte av disse må Ånden sjekke ut for å kunne disiplinere oss. Andre ting trenger å vekkes og tilskyndes av Ånden for å vokse fram. Andre har et spesielt behov for åndelig visdom, eller et behov for forståelse, rådgivning eller motivasjon fra en åndelig venn. Alt i sin tid og i sin orden. Det er sørget for av Herren, og Han stanser ikke sin gjerning før alt er overgitt i Hans hender og dannet perfekt til å samsvare med Hans vilje. 

Kongens forsørgelse for Ester innebar at hun fikk hjelp av syv tjenestepiker. Det var den faglige dyktigheten til disse tjenestepikene som til slutt sørget for at Ester var vel forberedt for den kongelige presentasjonen for kongen selv. 

Vi, på vår side, må underlegge oss korsfestelsens åndelige prosesser slik at arbeidet til disse syv tjenestepikene kan fortsette, for å forberede oss til å bli presentert i himmelens tronsal:

'gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom'. (Åp 21,2b)

Disse syv tjenestepikene er ansatt av Herren. De kan være forkledt som vanskeligheter i hjemmet, på jobben, eller butikken. Eller det er snakk om en nabo, eller en medarbeider i menigheten, eller en av dine nærmeste. Disse er ansatt av Herren for å utføre sitt verk i oss slik at vår underordning og ømhet er lik den vi finner hos Herren Jesus. 

Disse forberedelsesdagene avsluttes med at Ester kalles inn dit kongen er. Så fullendt har arbeidet til 'det bitre', 'det søte' og 'disse andre tingene' vært at når hun står frem for Ahasverus så fremstår hun for alle som ser henne som 'herlig ... og uten flekker'.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: