fredag, august 14, 2015

Brutaliteten fra IS mot kristne kjenner ingen grenser - Vesten er taus

Brutaliteten som begås mot kristne i Irak og Syria er ubeskrivelig ond. IS står bak kidnapping, tortur, halshugginger. Rett foran våre øyne skjer det et folkemord og en religiøs utrenskning, og vesten er for det meste taus. Er det mulig at brutaliteten og djevelskapen kan bli enda verre? I går fikk vi via våre kontakter melding om at IS har også begynt å kappe opp likene til kristne de avretter, og sende kroppsdelene til familien.

Det skjedde nylig med en prest.

John Newton, som er talsmann for en katolsk hjelpeorganisasjon som heter 'Aid to the Church in Need', kan fortelle at han kjenner til at en prest ble kidnappet for to måneder siden. Kidnapperne forlangte 120.000 US dollars i løsepenger, noe som familien klarte å reise. Pengene ble også formidlet til kidnapperne. Men timer senere ble presten drept, kroppen kuttet opp i biter, lagt i en boks og sendt hjem til familien.

Situasjonen til flere kidnappede prester er svært uavklart og vanskelig. Kristne organisasjoner som forsøker å finne ut av hvor de holdes skjult er ofte etterlatt i det fullstendige mørke, og vet ikke hvor de skal begynne å lete og hvem de kan få kontakt med.

Vi vet fremdeles ikke hva som har skjedd med de syrisk-ortodokse og gresk-ortodokse metropolittene fra Aleppo: Gregorios Yohanna Ibrahim og Boulos Yazigi. De ble kidnappet på veien mellom Aleppo og den tyrkiske grensen i april 2013. Siden har ingen hørt noe fra dem. Det har vært mange rykter, men ingen av dem har vist seg å være sanne. Vi vet ikke om de fremdeles er i live.

Det samme er situasjonen for fader Paolo, forstanderen for Deir Mar Musa klosteret i Syria. Det siste vi kjenner til er at han ble kidnappet i den syriske byen Raqqa, som skulle bli hovedkvarteret for IS.

Fransiskaneren Dhiya Aziz ble kidnappet av bevæpnede menn i Idlib-provinsen i Syria. Jeg har omtalt denne kidnappingen tidligere her på bloggen. Fader Aziz ble på mirakuløst vis satt fri etter at han satte i gang med å synge salmer for kidnapperne og de ble overveldet av hans kjærlighet til Jesus. Men prestene, fader Michael Kayyal og fader Maher Mahfouz, som ble kidnappet i februar 2013, er senere funnet drept.

Vi vet heller ikke hva som har skjedd med den katolske presten, fader Jacques Mourad, og en kollega av ham, som ble kidnappet i mai i år. Fader Jacgues Mourad ble kidnappet tidlig om kvelden fra Mar Elian klosteret i byen Qaryatayn, i det han forberedte seg på å ta imot flyktninger fra Palmyra. Fader Mourad hadde tatt over ansvaret også for Deir Mar Musa klosteret, etter at fader Paolo ble kidnappet. Nå står begge klostrene uten leder.

I 2006 ble den katolske presten, fader Douglas Bazi, kidnappet av islamister. Islamistene ødela ryggen hans, brakk det ene av hans bein, skjøt ham, slo ut tennene hans og lot ham være uten mat og drikke i fire dager før løsepengene ble betalt. Han lider fortsatt av de traumene han ble utsatt for.

Ber du for de kristne i Midt-Østen? I dag fikk jeg en melding fra en av de som blir forfulgt og som befinner seg i en flyktningeleir i Libanon. Han takker for forbønn fra djupet av sitt hjerte. 'Den holder oss i live og gir oss mot', sier han.

I Kristi himmelfartskapellet ber vi hver eneste torsdag for de kidnappede prestene og biskopene. Om de er hjemme hos Gud er det det beste, om de fremdeles er kidnappet trenger de våre bønner. Jeg håper du står med oss.

Ingen kommentarer: