tirsdag, august 04, 2015

Jesus - Ditt ansikt søker vi

For å hedre minnet om bror Roger (bildet), grunnleggeren av den økumeniske kommuniteten i Taize, hvis 100 års jubileum feires i år, kommer jeg en tid fremover til å publisere tekster av ham. Bror Roger ble født 12.mai 1915 og døde 16.august 2005. Noen av dem vil være oversettelser av tekster som ikke har vært publisert på norsk tidligere, men som jeg har oversatt. Andre - som disse tekstene her - har vært publisert på norsk ved tidligere anledninger:

'Jesus Kristus. Ditt ansikt søker vi. Ditt blikk er nok til å få sorg og uro til å forsvinne. Og når vi stoler på Deg, er det mulig - nå og alltid - å følge Deg.

Tenk om lovsang til Den oppstandne Kristus kunne fylle våre hjerter hver morgen når vi våkner ... da ville en bølge av livskraft, midt i hverdagens ensformighet, åpenbare vår skjule lengsel. 

Jesus, vår glede,
Du ønsker at våre hjerter
skal være preget av enkelhet,
om om det var vår i vårt indre.
Da lammes vi ikke så lett
av det som gjør livet komplisert.
Du sier: Vær ikke bekymret!
Selv om din tro er liten,
er jeg, Kristus, alltid med deg.'

(Bror Roger av Taize: I alle ting en stille glede. Verbum forlag 2002, side 116-117)

Ingen kommentarer: