mandag, april 17, 2023

Åndelige øyne i en tid som vår


Herren har gått foran oss og forberedt en forløsende vei for oss å gå inn i hans herlighet ved å høre hans røst og følge den. Dette vil frigjøre Frihetsånden i Menigheten for å redde og befri henne fra stagnasjonen og kompromisset som tidligere har rådet.

Selv når begynnelsen av en ny dag i Menightens historie begynner, blir himmelens salvelse utbetalt i den åndelige atmosfæren slik at de som virkelig søker sannhet kan gripe tak i den og få stor innsikt med forståelse. Når Herrens folk ber med oppriktighet om dette innskuddet, vil det bli mottatt. Våre åndelige øyne vil bli opplyst for å se Skriftene fra himmelens perspektiv, ikke bare menneskets.

- Paul Keith Davis/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: