tirsdag, april 04, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 36


 "Dine øyne er duer bak ditt slør. Ditt hår er som en flokk av geiter som leirer seg nedover Gilead-fjellet. Dine tenner er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam." (Høy 4,1b-2)

Den Hellige Ånd steg ned som en due ved Kristi dåp. Brudens øyne ligner duer, og refererer her til åndelig kunnskap. Hun har fått øyne å se med: "Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå..." (Ef 1,17-18a) Fiendens intensjon er å blinde brudens øyne, så hun ikke ser hvor rik hun er: "For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde." (2.Kor 4,4) En due symboliserer også i bibelsk forstand renhet, lojalitet og hengivenhet. Brudens øyne søker renhet og ser etter godhet, ikke ondskap. På samme måte som en dues øyne bare kan fokusere på en ting, fokuserer bruden, på Ham - det kan ikke være noen annen for henne: "Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slik søker hedningene etter. Men deres Himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" (Matt 6,31-33) 

Sløret er et tegn på sann åndelig modenhet, og ydmykhet. Åpenbaringer som bruden mottar må modnes fram. Troen må prøves. Det er et tegn på umodenhet når vi hele tiden må tale om hva Herren viser oss. Relasjonen mellom brud og Brudgom er intim, og man deler ikke intimiteten med hvem som helst. Når Herren betror oss noe kan det være at det han betror oss aldri skal deles med noen annen. Eller først etter en lang tid. Husk at Paulus ventet i hele 14 år før han delte noen av sine erfaringer med himmelen. Sann åpenbaring, dekket med ydmykhet, er å ligne med en guddommelig karakter. Husk også at Jesus advarte oss mot å kaste perler for svin - det vil si å ikke dele åndelige erfaringer med de som ikke har hjerte til å motta det. Bak sløret finnes herligheten.

Håret på geitene i Østen er som den fineste silke. I Nasareerløftet symboliserer håret at man er adskilt og utskilt for Gud. Samson var en som hadde avlagt Nasareerløftet. Bruden er også adsilt og utskilt, og skal leve for bruden alene. Gileadfjellet er et sted hvor man hadde sauer og geiter på beite, i påvente av å bli ofret i templet. Offerlammene gresset på Gileadfjellet. Bruden skal være et levende offer: "Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste." (Rom 12,1) 

Tenner i denne sammenhengen symboliserer evnen til å spise, og bruden livnærer seg av Guds ord. De sterke tennene det her refereres til viser at bruden er moden nok til å ta til seg fast føde: "For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. Menfast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt." (Heb 5,13-14) Melk er for de umodne: "Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde. For dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det. For dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis?" (1.Kor 3,1-3) 

"...nyklipte sauer som stiger opp av badet," viser til "vannbadet i Ordet". (Ef 5,26) Så bruden må stadig bade i Guds ord.

fortsettes

Ingen kommentarer: