onsdag, april 05, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 37


 "Dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. Din hals er som Davids tårn, bygd til våpenhus. Tusen skjold henger på det, alle krigsmennenes skjold. Dine bryster er som tvillinger av en gasell som beiter mellom liljer." (Høy 4,3-5)

Lepper bruker vi når vi kommuniserer. Det hun kommuniserer med sin munn åpenbarer det som skjuler seg i djupet av hennes hjerte. Brudens lepper sammenlignes med en skarlagensnor. Vi husker historien om skarlagensnoren fra Josva kapittel 2. Der finner vi historien om horkvinnen Rahab, som hjalp speiderne fra Israel når de oppholdt seg i Jeriko: "Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne skarlagenrøde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og din mor, brødrene dine og hele slekten din her i huset hos deg. Går da noen ut av døren i huset ditt, da kommer hans blod over hans eget hode, og vi er skyldfrie. Men blir det lagt hånd på noen som er hos dere i huset, skal hans blod komme over vårt hode." (Josva 2,18-19) Den skarlagenrøde snoren går som en rød tråd gjennom hele Skriften og symboliserer forløsningen i Kristus. Bruden bruker sine lepper til å snakke om Kristi forsoning. Korset er universets sentrale midtpunkt. 

Men leppene kan også brukes til å gi mildhet og ømhet videre: "Mildt svar demper harme, men et sårende ord vekker vrede." (Ordspr 15,1) Apostelen Paulus minner om at: "...en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten." (2.Tim 2,24-25)

Høysangen begynner med at bruden lengter etter at Brudgommen skal kysse henne. Nå er det Brudgommen som sier til bruden: "Din munn er yndig." (Høy 4,3)

Den bibeloversettelsen jeg bruker, som er Norsk Bibel 88, oversetter med 'tinning' men en alternativ oversettelse er 'kinn'. Ansiktet til bruden avdekker hjertets følelser. At Brudgommen ser bak brudens slør, viser at han er opptatt av hva hennes hjerte sier. Kinnene til bruden er som granatepler. Herren finner glede i henne og hennes åpne hjerte. I templet som Salomo bygget hang det granatepler: "På begge søylene var det søylehoder ovenfor den utbuktningen som var nærmest ved flettverket. Og granatepler, to hundre i tallet, hang i rader rundt omkring på det andre søylehodet." (1.Kong 7,20) Det er interessant å sammenligne dette verset fra 1.Kongebok med Åpenbaringen 3,12: "Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by - det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud - og mitt eget navn, det nye." Når Brudgommen ser ned fra det høye på sin brud ser Han et tempel, et tempel for Den Hellige Ånd: "Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!" (1.Kor 6,19-20)

Nakken representerer viljen. Den kan være stivnakket på grunn av stolthet, men bruden vil bøye sitt hode i ydmykhet og underordning. Davids tårn var et sted hvor man oppbevarte våpen i tilfelle krig. Tusen skjold beskriver en overflod av beskyttelse i møte med fienden.

fortsettes

Til orientering: I forbindelse med 'Den stille uken', vil det bli et lite opphold i tekstgjennomgangen av Høysangen. Bloggen og Facebook vil bli oppdatert med artikler som belyser påskens budskap, samt nyhetssaker. Serien om Høysangen starter opp igjen etter 2.påskedag.

Ingen kommentarer: